5.0-20519 před 3 měsíci JitArm64: Fix updating MEM_REG with imm MSR without fastmem (PR #12348 od JosJuice)
5.0-20517 před 3 měsíci IOS/KD: Implement Send Mail (PR #12184 od noahpistilli)
5.0-20513 před 3 měsíci IOS/KD: Set download span if download task not found (PR #12344 od noahpistilli)
5.0-20511 před 3 měsíci JitArm64: Use ADDI2R for psq_lXX/psq_stXX immediate offsets (PR #12347 od JosJuice)
5.0-20507 před 3 měsíci PowerPC: Unify "FromJit" MMU functions (PR #12320 od JosJuice)
5.0-20505 před 3 měsíci Traversal: Use low TTL for probe packet (PR #11382 od skyfloogle)
5.0-20502 před 3 měsíci VideoBackends:Metal: Support multiple compute textures (PR #12186 od TellowKrinkle)
5.0-20499 před 3 měsíci GameSettings: add patch to disable interlacing in Black & Bruised (PR #12339 od Tilka)
5.0-20497 před 3 měsíci JitArm64: Fix JitAsm without entry points map (PR #12341 od JosJuice)
5.0-20495 před 3 měsíci JitArm64: Dispatcher optimizations (PR #11958 od JosJuice)
5.0-20489 před 3 měsíci PPCAnalyst: Don't discard CR before gather pipe interrupt check (PR #12340 od JosJuice)
5.0-20487 před 3 měsíci IOS/KD: Implement Request Register User ID (PR #11906 od noahpistilli)
5.0-20485 před 3 měsíci Jit64: fix invalid instruction encoding (PR #12337 od Tilka)
5.0-20483 před 3 měsíci PPCAnalyst: Allow more reordering of CR operations (PR #9857 od JosJuice)
5.0-20474 před 3 měsíci Update default IP for HLE BBA (PR #12298 od Shoegzer)
5.0-20471 před 3 měsíci Jit: Check MSR state in BLR optimization (PR #12141 od JosJuice)
5.0-20469 před 3 měsíci JitArm64: Skip checking last input for NaN for non-SIMD operations (PR #12092 od JosJuice)
5.0-20466 před 3 měsíci Jit: Handle imm msr in EmitStoreMembase (PR #12122 od JosJuice)
5.0-20463 před 3 měsíci JitArm64: Use one instruction for making NaNs quiet (PR #12091 od JosJuice)
5.0-20461 před 3 měsíci JitArm64: Optimize mfsrin/mtsrin address calculations (PR #12124 od JosJuice)