5.0-12716 před 2 měsíci Core/NetPlay: Fix Wii Remote syncing. (PR #9116 od jordan-woyak)
5.0-12714 před 2 měsíci Translation resources sync with Transifex
5.0-12713 před 2 měsíci Fix controller defaults being empty on fresh run (PR #9120 od JosJuice)
5.0-12711 před 2 měsíci WiimoteEmu: Increase camera FOV to match that of a real Wii remote. (PR #9106 od jordan-woyak)
5.0-12705 před 2 měsíci Android: seekbar.setMin requires API level 26 (PR #9112 od Ebola16)
5.0-12703 před 2 měsíci Core: Unbreak default keyboard mappings. (PR #9115 od jordan-woyak)
5.0-12701 před 2 měsíci Android: Fix convertCompressionLevelZstdValues (PR #9114 od JosJuice)
5.0-12699 před 2 měsíci FramebufferManager: Fix EFB readbacks with MSAA on (PR #9109 od stenzek)
5.0-12697 před 2 měsíci InputCommon: Add hotkey support to input expressions. (PR #8428 od jordan-woyak)
5.0-12685 před 2 měsíci, 1 týdnem Properly fix News Channel loading screen (PR #9108 od Ebola16)
5.0-12683 před 2 měsíci, 1 týdnem DolphinQt: Use 1-based disc numbering in InfoWidget (PR #9107 od JosJuice)
5.0-12681 před 2 měsíci, 1 týdnem Android: Add disc image conversion (PR #8902 od JosJuice)
5.0-12670 před 2 měsíci, 1 týdnem Android: Add Wii SYSCONF settings to GUI (PR #9088 od JosJuice)
5.0-12665 před 2 měsíci, 1 týdnem ControllerInterface: Combine evdev devices with the same physical location in addition to unique ID (PR #8840 od Techjar)
5.0-12663 před 2 měsíci, 1 týdnem Core/BTEmu: Change a member variable to a local variable. (PR #9097 od jordan-woyak)
5.0-12660 před 2 měsíci, 1 týdnem Translation resources sync with Transifex
5.0-12659 před 2 měsíci, 1 týdnem Add support for built-in input profiles (PR #9070 od Techjar)
5.0-12656 před 2 měsíci, 1 týdnem Various GameINI updates (PR #9093 od Techjar)
5.0-12631 před 2 měsíci, 2 týdny Android: Move OSD out of the way when menu is open (PR #9075 od JosJuice)
5.0-12629 před 2 měsíci, 2 týdny Android: Wait for initialization before launching EmulationActivity (PR #9077 od JosJuice)