4.0-66 před 10 lety, 6 měsíci Build fix.
4.0-55 před 10 lety, 6 měsíci PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing and fog calculations.
4.0-54 před 10 lety, 6 měsíci PixelShaderGen: Store swapModeTable locally instead of globally.