5.0-12724 před 5 měsíci Add Metal Gear Solid: The Twin Snakes to NKit warning message (PR #9131 od JosJuice)
5.0-12722 před 5 měsíci Externals: Update MoltenVK to v1.1 (PR #9126 od stenzek)
5.0-12720 před 5 měsíci Vulkan: Use VK_LAYER_KHRONOS_validation for validation (PR #9125 od stenzek)
5.0-12718 před 5 měsíci Socket: Set SO_NOSIGPIPE on macOS (PR #9123 od sepalani)
5.0-12716 před 5 měsíci, 1 týdnem Core/NetPlay: Fix Wii Remote syncing. (PR #9116 od jordan-woyak)
5.0-12714 před 5 měsíci, 1 týdnem Translation resources sync with Transifex
5.0-12713 před 5 měsíci, 1 týdnem Fix controller defaults being empty on fresh run (PR #9120 od JosJuice)
5.0-12711 před 5 měsíci, 1 týdnem WiimoteEmu: Increase camera FOV to match that of a real Wii remote. (PR #9106 od jordan-woyak)
5.0-12705 před 5 měsíci, 1 týdnem Android: seekbar.setMin requires API level 26 (PR #9112 od Ebola16)
5.0-12703 před 5 měsíci, 1 týdnem Core: Unbreak default keyboard mappings. (PR #9115 od jordan-woyak)
5.0-12701 před 5 měsíci, 1 týdnem Android: Fix convertCompressionLevelZstdValues (PR #9114 od JosJuice)
5.0-12699 před 5 měsíci, 1 týdnem FramebufferManager: Fix EFB readbacks with MSAA on (PR #9109 od stenzek)
5.0-12697 před 5 měsíci, 1 týdnem InputCommon: Add hotkey support to input expressions. (PR #8428 od jordan-woyak)
5.0-12685 před 5 měsíci, 2 týdny Properly fix News Channel loading screen (PR #9108 od Ebola16)
5.0-12683 před 5 měsíci, 2 týdny DolphinQt: Use 1-based disc numbering in InfoWidget (PR #9107 od JosJuice)
5.0-12681 před 5 měsíci, 2 týdny Android: Add disc image conversion (PR #8902 od JosJuice)
5.0-12670 před 5 měsíci, 2 týdny Android: Add Wii SYSCONF settings to GUI (PR #9088 od JosJuice)
5.0-12665 před 5 měsíci, 2 týdny ControllerInterface: Combine evdev devices with the same physical location in addition to unique ID (PR #8840 od Techjar)
5.0-12663 před 5 měsíci, 2 týdny Core/BTEmu: Change a member variable to a local variable. (PR #9097 od jordan-woyak)
5.0-12660 před 5 měsíci, 2 týdny Translation resources sync with Transifex